ทน.ชร. ประชุมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ที่ นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และ นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช