เทศบาลนครเชียงราย พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลนครเชียงราย พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ เพื่อเป็นการดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมในชุมชนดอยสะเก็น ซึ่งมีการสักการะพระธาตุดอยสะเก็น

เส้นทางเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้ และชมทัศนียภาพเมืองเชียงรายบน sky walk นอกจากนี้ วิถีชีวิตเกษตรปลอดภัย ชมการสาธิตกิจกรรมเกษตรปลอดภัย การปลูกข้าวปล่อยปลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย

โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ “ โดยมีกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย