เปิด walk in ฉีดวัคซีน

“เปิด walk in 10,17,24 ธันวาคม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19”

บนความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาหนักใจของทุกคน อีกทั้งสร้างปัญหามาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี โดย 4 หน่วยงานร่วมมือในการขับเคลื่อนเชิงรุกที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าถึงวัคซีนโดยง่าย จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ทางกองสาธารณสุข กองการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งใช้ศูนย์นครเชียงรายเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ทั้งคนไทย/คนต่างชาติ/แรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าทางจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะเปิดให้บริการวัคซีนแบบwalk in ในวันที่10,17,24 ธค ค่ะให้ประชาชนเลือกได้จะเป็น

👉สูตรAstra(AZ)เข็ม1 และPfizer (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป)

👉สูตรPfizer(PZ) เข็ม1และเข็ม2 (ผู้ที่มีอายุ 12 -17 ปี)สถานที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (หลังขนส่งจังหวัด)

ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย