กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิตย์ ราชกิจ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้แทนประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 9 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตลอดจนหัวน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังวัดเชียงราย ผู้นำชุมชน ร่วมพิธี

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มาเป็นปีที่ 23 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2564 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2564

การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย โดยในวันนี้ ได้มอบเงิน รายละ 200 บาท มอบข้าวสาร ไข่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมอาหารกลางวันสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ด้อยโอกาส และคนตกงาน จำนวน 100 ราย โดยมีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายกับประชาชนในเขตชุมชนของตนเองต่อไป