ธนาคารยูโอบีจัดประกวดภาพวาดทั้งจากศิลปินมือชีพและสมัครเล่นชิงเงินเกือบล้านบาท

เมื่อวันที่9มิถุนายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ประจำปี 2561 ซึ่งต่อยอดจากโครงการเดียวกันที่ประสบความสำเร็จในปี 2560 ซึ่งมีศิลปินจากประเทศไทยได้ชนะเลิศการประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนได้เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งเล็งว่าจังหวัดเชียงรายมีศิลปินจำนวนมาก จึงได้จัดการเสวนา และเล่าประสบการณ์ตรงจากศิลปินที่เคยชนะเลิศการประกวดภาพวาดมาแล้ว ที่ขัวศิลปะ ต.ขัวแคร่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีผู้ร่วมเล่าถึงประสบการณ์ คือ นายประทีป คชบัว ศิลปินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการวาดภาพเสมือนหรือเหนือความจริงหรือเซอร์เรียลลิสม์ ผศ.สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะสะสมของพิภิณฑัณฑ์ระดับประเทศและนานาชาติ และ นายจงจิตร มูลมาตย์ ศิลปินผู้เคยชนะเลิกการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7 (ประเทศไทย

นายประทีป เล่าว่า ตนมีประสบการณ์ชีวิตคือเมื่อครั้นยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นครอบครัวมีฐานะยากจนมาก และเมื่อจบการศึกษาก็ไปทำงานที่บริษัทรับทำโฆษณาอยู่นานถึง 8 ปี โดยต้องทำศิลปะตามกรอบที่ธุรกิจต้องการบางครั้งก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ กระทั่งออกรับงานทั่วไปกว่า 40 บริษัททำให้รายได้เดือนละ 200,000-300,000 บาท ต่อมาเมื่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาก็ทำให้เกิดจุดหักเหจนงานลดลงเพราะคอมพิเตอร์สามารถทำแทนได้รายได้ก็ลดลงเหลือเดือนละ 2,000 กว่าบาท กระทั่งปี 2535 ต้องกลับไปวาดรูปอยู่บ้านและค้นพบตัวเองใหม่ด้วยการวาดศิลปะสไตล์ซอร์เรียลลิสม์ และมีการจัดประกวดวาดภาพตนก็ได้นำไปประกวดจนเป็นที่รู้จักของผู้คนและกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง ดังนั้นการพยายามพัฒนาตัวเองและมีเวทีที่เปิดโอกาสให้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับศิลปิน

ผศ.สมพร กล่าวว่า ศิลปะที่ได้รับรางวัลต้องมีคุณค่าทางความคิดและการแสดงออก ให้สาระแก่สังคมได้ซึ่งที่ผ่านมามีหลายคนที่สามารถทำได้ดีจากการประกวดโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี รอบหลายปีที่ผ่านมา

ด้านนายจงจิตร กล่าวว่า เดิมตนก็เป็นศิลปินที่ต่อสู้ชีวิตเรื่อยมาและพยายามพัฒนาฝีมือจนได้มีเวทีประกวดโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี จึงตัดสินใจนำผลงานเข้าประกวดโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลแต่เมื่อได้รับเกียรติอย่างมากเช่นนี้ จึงทำให้เห็นว่าเวทีเช่นนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของศิลปินที่จะได้แสดงออกอย่างแท้จริง

สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภทศิลปินอาชีพ รางวัลชนะเลิศได้รับเงินสดรางวัลจำนวน 750,000 บาท และเข้าประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลพิเศษมูลค่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้ร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วย ส่วนรางวัลเหรียญทองได้รับจำนวน 300,000 บาท รางวัลเหรียญเงินได้รับจำนวน 240,000 บาท และเหรียญทองแดงได้รับจำนวน 150,000 บาท อีกประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่านชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำนวน 90,000 บาาท ส่วนรางวัลเหรียญทองได้รับจำนวน 75,000 บาท รางวัลเหรียญเงินได้รับจำนวน 45,000 บาท และเหรียญทองแดงได้รับจำนวน 30,000 บาท กติกาการประกวดคือเป็นภาพขนาดสูงหรือกว้างไม่เกิน 180 ..คนหนึ่งส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงาน ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารรยูโอบี โทร.023434977,023434969 หรืออีเมล์ poy@uob.co.th หรือ www.uobpoy.com 

ทั้งนี้ทางธนาคารยูโอบีให้ข้อมูลว่าเวทีประกวดดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการจัดประกวดในประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย สำหรับในปี 2561 นี้ สำหรับการประกวดในประเทศไทยจัดเป็นครั้งที่ 9 โดยเปิดให้ศิลปินทั่วประเทศส่งผลงานจิตรกรรมเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 31 ..-1 ..2561 นี้ โดยส่งผลงานได้ 4 แห่งทั่วประเทศได้แก่ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา และจะมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 2 ..2561 โดยผลงานจะนำไปจัดแสดงที่หอศิลวัฒธรรมแห่งกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-11 ..และที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-26 ..นี้ 

/////

 2,892 total views,  2 views today