ทน.เชียงราย จัด โครงการขับขี่ ปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงราย จัด โครงการขับขี่ ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกและเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการขับขี่ ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก เทศบาลนครเขียงราย ประจำปีงบประมาณ  2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16  เมษายน 2564

 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย และบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนของประชาชนใ นช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นการเฝ้าระวังการป้องกัน การแพร่ระบาดโดวิด19 เพราะจะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในจังหวัดเชียงราย เพื่อผ่านจุดตรวจของเทศบาลนครเชียงรายด้วย  บริเวณ จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน้าวัดดงหนองเป็ด) เทศบาลนครเชียงราย