สนามพร้อมแข่งขันเจียงฮายเกมส์และน้ำกกเกมส์

เมื่อวันที่8สิงหาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะทำงานจัดการแข่งขันของจังหวัดเชียงรายที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  เพื่อสรุปผลการสำรวจสนามที่จะใช้แข่งขันในสนามต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจสนามที่จะใช้ในการแข่งขัน ส่วนใหญ่ เรียบร้อย พร้อมที่จะใช้ในการแข่งขัน มีบางประเภทกีฬาที่ขอเปลี่ยนสถานที่ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมที่มากขึ้น

////

 3,305 total views,  2 views today