เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันรพี”

เมื่อวันที่7สิงหาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทางศาสนา และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันรพี เพื่อระลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ พระผู้ทรงเป็นบรมครูของนักกฎหมายไทย ทรงทำคุณประโยชน์นานัปการให้แก่วงการนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมไทยจนได้รับการถวายพระนามบิดาแห่งกฎหมายไทยณ ศาลจังหวัดเชียงราย 

 

 1,307 total views,  4 views today