เอไอเอสร่วมกับกสทช. ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ภัยจากฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

เอไอเอสร่วมกับกสทช. ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์ภัยจากฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ฟรี ที่หมายเลข +819044357812 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. 2561 (เวลาญี่ปุ่น)

AIS and NBTC express our sincerely caring about all the people of Japan and the Thai people in Japan for the recent floods and heavy rain.

AIS roaming customers in Japan can contact the Royal Thai Embassy in Tokyo at +819044357812 as well as make calls to request emergency support from AIS CALL CENTER +6622719000 Free of Charge, 24 hours, during 8-11 July, 2018 (Japan time).