AIS 5G เดินหน้าสนับสนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน

AIS 5G เดินหน้าสนับสนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน จุดบริการวัคซีนทั่วภาคเหนือจัดเต็มศักยภาพสัญญาณเครือข่ายอันดับ 1 และบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ อำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 AIS5G เดินหน้าอยู่เคียงข้างการทำงานของภาคสาธารณสุข ในภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทย ผ่านการสนับสนุนศักยภาพสัญญาณเครือข่าย 5G, 4G และ Free WiFi พร้อมด้วยโซลูชั่น Digital Service ที่ช่วยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง สนับสนุนระบบช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทั้งนี้ AIS ขอยืนยันภารกิจในการสนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขและพันธมิตรเครือข่าย ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาลทั่วภาคเหนืออย่างเต็มกำลัง

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ AIS กล่าวว่า “การยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วและดีที่สุดก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้มากที่สุด โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ชาวเอไอเอสให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดในระลอก 3 ในช่วงที่ผ่านมา เราได้ทำงานกับพันธมิตรมากมาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสอดประสานเพื่อทำให้เราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนภารกิจในจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เช่นที่ จังหวัดเชียงใหม่ : ศูนย์ฉีดวัคซีน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ , ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา จังหวัดพิษณุโลก : ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดตาก : จุดฉีดวัคซีน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ผ่านทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข , โรงพยาบาล , หอการค้าฯ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้ภารกิจนี้เป็นไปได้ตามเป้าประสงค์และราบรื่นที่สุด

#AIS5G #เชื่อมต่อช่วยเหลือเพื่อคนไทย 

เกี่ยวกับโครงการ AIS 5G เชื่อมต่อช่วยเหลือเพื่อคนไทย

AIS ส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ 1. สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร 5G, 4G,Free WIFI  หนุนการทำงานของภาคสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศ ล่าสุดจำนวน 84 แห่ง 23,065 เตียง พร้อมจุดฉีดวัคซีนอีก 67 จุด ใน กทม.และต่างจังหวัด รวมถึง เสริมเครือข่ายในบริเวณโรงพยาบาลทั่วประเทศ 2. สนับสนุนบริการดิจิทัล อาทิ แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ให้แก่กลุ่ม อสม.ช่วยในการทำรายงานและคัดกรอง, หุ่นยนต์คัดกรอง ROC-Robot For Care, เทคโนโลยี 5G AI CT Scan ปอด, เทเลเมดิซีน-ระบบโทรเวชกรรม , ระบบ CLOUD Contact Center สายด่วน, ระบบ NB IoT Tracking, แพลตฟอร์มวัคซีน, ระบบคิว จองสบาย 3. สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร-ไอที พร้อมซิมและค่าบริการ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิดของประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างดีที่สุด

///