อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลนคร

เมื่อวันที่มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลนครเชียงรายเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

โดยกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลนครเชียงรายและภาคีเครือข่าย ได้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ,สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำกกและโขงภาคเหนือ,มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกยังเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ในการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน

 1,361 total views,  2 views today