เตรียมนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินถนนธนาลัยและถนนรัตนาเขต

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นตัวแทนในการเปิดประชุม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนการไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย ผู้แทนองค์การโทรศัพท์ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมหารือโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนธนาลัยและถนนรัตนาเขต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมืองเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี  ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย

 1,760 total views,  4 views today