ยึดคืนผืนป่าลักลอบปลูกต้นยางพารา30ไร่

เมื่อวันที่7สิงหาคม2561 นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย อ.พญาเม็งราย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.เชียงราย ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.พญาเม็งราย ตำรวจ สภ.พญาเม็งราย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กองอำนวยการรักษความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จว.เชียงราย กำนันผู้ใหญบ้านพื้นที่ ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย ประกอบกำลัง เข้าตรวจยึดคืนผืนป่าพื้นที่ป่าขุนห้วยงิ้วเชียงเคี่ยนและป่าขุนห้วยโป่ง หมู่บ้านเวียงหวาย หมู่ 8 .เม็งราย 

ภายหลังตรวจสอบพบว่าส่วนหนึ่งของผืนป่าถูกคนเข้าไปบุกรุกโดยทำทีเป็นปลูกต้นไม้แต่เป็นต้นยางพารา แล้วเข้าไปบำรุงรักษาและดูแลเหมือนเป็นพื้นที่ของตนเองมานานโดยต้นยางมีอายุมากกว่า 5-6 ปีจนมีขนาดใหญ่กรีดยางได้เป็นเวลาหลายปีแล้ว และก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เคยแจ้งเตือนผู้บุกรุกแล้ว ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยคำสั่งศาลเข้าไปตรวจยึดสวนยางพาราในผืนป่าดังกล่าวรวมเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ซึ่งช่วงตรวจยึดไม่มีการต่อต้านหรือขัดขืนใดๆ 

ซึ่งหลังจากตรวจยึดแล้วเจ้าหน้าที่จะได้ฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการพลิกฟื้นผนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.เชียงราย ด้วยการปลูกป่าให้สมบูรณ์ต่อไปรวมทั้งเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญํติป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ลักลอบเข้าไปทำประโยชน์ส่วนตัว

/////

 2,740 total views,  2 views today