สำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์”

เมื่อวันที่7สิงหาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะทำงานจัดการแข่งขันของจังหวัดเชียงราย เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจสนามแข่งขันครั้งที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาทุกชนิด

/////

 2,294 total views,  2 views today