เชิญร่วมเรียนรู้รู้จักชนเผ่าพื้นเมือง..วิถีชนเผ่าพื้นเมือง ยุค 4.0 สู่ความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นธรรม

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ และรู้จักกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ในงานวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้ธีมงาน
“วิถีชนเผ่าพื้นเมือง ยุค 4.0 สู่ความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นธรรม”
ในระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญๆ เช่น มหกรรมอาหารชนเผ่าพื้นเมือง เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง เวทีสัมมนาวิชาการ และการแสดงวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้รัฐและสาธารณชนเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา อัตลักษณ์ และตัวตนของชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนยอมรับคุณค่าวิถีวัฒนธรรมและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ดาวน์โหลด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการและกำหนดการ
คลิก>>> https://bit.ly/2J6Fkkt

#IPsDay2018 #IMN #NIPT #CIPT #ชนเผ่าพื้นเมืองโลก2018#IndigenousPeopleDay2018 #Thailand

 73,111 total views,  2 views today