ประกวดตั้งชื่อ “ตลาดของเรา” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร 20,000 บาท

ขอเชิญประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียน ร่วมประกวดตั้งชื่อตลาดของเราชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร 20,000 บาท ภายใต้แนวคิดศูนย์กลางตลาดค้าส่งและค้าปลีก พืช  ผักผลไม้ จ.เชียงราย ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ บนพื้นที่ 160 ไร่ เพียงอธิบายแนวคิดการตั้งชื่อความหมายของชื่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และอธิบายความหมายของชื่ออย่างชัดเจนมีความยาวไม่เกิน 3 พยางค์ โดยส่งผลงานได้ที่ email : CR.contest77@gmail.com และ Line@jianghaimarket สอบถามเพิ่มเติมขอรับใบสมัครได้ที่ 062-292-7755 หรือ 053-700-169 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้/////

 267,267 total views,  2 views today