ทำเสวียนล้อมต้นไม้ต้นแบบ ไม่ต้องเผาใบไม้ แต่ปรับให้เป็นปุ๋ย

เมื่อวันที่7พฤษภาคม2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการอาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว จังหวัดเชียงราย กลุ่มจิตอาสา กลุ่มประชาชนอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้กิจกรรมมีการร่วมกันจัดทำเสวียนครอบต้นไม้ทุกต้นบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดเชียงราย และริมฝั่งแม่น้ำกกเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บกิ่งไม้ใบไม้รวมทั้งขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ โดยกิจกรรมจะมีการร่วมกันทำเสวียนตลอดระยะเวลา 4 วันต่อไป ซึ่งอนาคตก็จะให้ทุก อปท. ร่วมกันทำเช่นนี้ตามสถานที่ราชการ และให้ประชาชนทำด้วย เพราะจะแก้ปัญหาการเผาเศษใบไม้ได้และลดขยะลงได้เช่นกัร เพราะขยะบางอย่างที่ย่อยสลายได้ก็ทำมากองรวมกันใต้ต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ย

เสวียน ทำมาจากไม้ไผ่นำมาสานกัน และนำล้อมต้นไม้ เพื่อเก็บขยะใบไม้ที่ร่วงหล่น เมื่อใบไม้ทับถมกันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย และไม่จำเป็นต้องเผาใบไม้เพื่อกำจัดขยะด้วย ซึ่งเสวียนนั้น มีการทำตั้งแต่สมัยโบราณของชาวล้านนา และสืบทอดกันมา

ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย จากข้อมูลพบว่า ในปี 2560 จังหวัดเชียงรายสามารถลดขยะได้กว่าร้อยละ 21 จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ลดขยะให้ได้ร้อยละ 5 ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีการรณรงค์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันกำจัดขยะอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของการรวบรวมขยะอันตรายพบว่าสามารถนำไปกำจัดนอกพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้กว่า 23 ตัน และการดำเนินการจะมีความต่อเนื่องต่อไปโดยการจัดทำเสวียนดังกล่าวจะทำให้ จ.เชียงราย เป็นสัญลักษณ์ของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี

//////

 16,747 total views,  2 views today