ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 ประเภท ประชาชนทั่วไป

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ของการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564 จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไป และ ประเภทเยาวชน

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี “ประเภทประชาชน” ดังนี้ 

ชนะเลิศ : แสงส่องยามเช้า นายธวัตรชัย ขันวัง รับรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : แสงอรุณยามเช้า นายสุรชิต ขันวัง รับรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : สวนดอกเบิกบานที่สวนตุง นายเทวา เสาศิลา รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

นายณรงค์ศิลป์ ไกลถิ่น : วิมานดอกไม้งาม

 

นายบัญญัติ ใจคำ : เสน่ห์เจียงฮาย

 

นายฐิติกรณ์ ดอนสา : สวนตุงทวีปแห่งดอกไม้งาม
นายสุรินทร์ ปัญญา : ชนเผ่าดอกไม้งาม ครั้งที่ 17
นายอดิศร ปวงกันธะ : Spirit of new dawn