ของขวัญวันเด็กส่งมอบแว่นสายตา

มอบของขวัญแว่นสายตาให้เด็กและของเล่นเด็กแรกเกิดถึงแม้จะงดกิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายแพทย์ไชยเวช   ธนไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมด้วย นายแพทย์ทรงกลด   นพเก้านำโชคชัย หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย กรมการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาตาปีงบประมาณ 2564 จัดกิจกรรม Kick off มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2564 “เด็กไทยสายตาดี”  จังหวัดเชียงราย  โดยได้ส่งมอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวน 35 คน  ซึ่งการมอบของขวัญในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันเด็กแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19 ที่ได้งดจัดไปจึงเป็นเพียงการมอบเป็นของขวัญเท่านั้น

ซึ่งการมอบแว่นสายตาครั้งนี้ได้มีการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติโดยมุ่งลดปัญหาตาบอดจากสายตาผิดปกติในเด็กไทยและส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาของนักเรียนดังนั้นกลุ่มงานจักษุวิทยาจึงได้ดำเนินการคัดกรองสายตาในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนนำร่องคือโรงเรียนบ้านสันโค้ง  (เชียงรายจรูญราษฎร์) 

โดยนายแพทย์ทรงกลด  กล่าว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์แว่นสายตาจากห้างแว่นตาท็อปเจริญและความร่วมมือคัดกรองสายตาเบื้องต้นซึ่งที่ผ่านมาได้มีการคัดกรองสายตาในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในโรงเรียนนำร่องคือโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวน 343 คน  และพบว่ามีเด็กจำนวน 35 คนมีปัญหาเรื่องสายตาจึงได้มีการมอบแว่นสายตาเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กในปีนี้

ต่อจากนั้นนายแพทย์ไชยเวช   ธนไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมด้วยแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ยังได้นำของขวัญของเล่นเขย่ามือและมีเสียงมอบให้กับคุณแม่ที่พึ่งคลอดลูกเพื่อการฝึกเรื่องการได้ยินในเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นของขวัญวันเด็กด้วยเช่นกัน///