“อาจารย์เฉลิมชัย”นำศิลปินวาดภาพบนผนัง..หวังสร้างเมืองศิลปะที่ยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวมาแล้วไม่ผิดหวังในความงาม

เมื่อวันที่6กันายน2561 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำศิลปินชาวจังหวัดเชียงราย นำโดย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ทำการเริ่มวาดภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย บนผนังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 ปัจจุบันเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ถนนประสพสุข เทศบาลนครเชียงราย  โดยชื่อภาพ CHIANGRAI (เชียงราย) นครแห่งศิลปะวัฒนธรรมและความผาสุข ระยะทาง ความยาวของกำแพง 24 เมตร สูง 3.50 เมตร ขนานไปกับถนนประสพสุขทำให้ผู้สัญจรผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ บอกว่า การสร้างสรรคผลงานศิลปะบนผนัง หรือ วอเพนท์ ที่ได้เริ่มต้นวาดขึ้นครั้งนี้ ถือว่าเป็นจถุดเริ่มต้นในสิ่งที่ดี ที่จะสร้างจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งในใจของอาจารย์เฉลิมชัยแล้ว อยากทำงานแบบทั่วตัวเมืองเชียงราย เพื่อต้องการให้ผลงานศิลปะบนผนังนั้นมากที่สุดในโลกให้ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขาวจังหวัดเชียงราย ว่าต้องการแบบนั้นหรือไม่ เพราะหากสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ เชียงรายจะเป็นเมืองศิลปะที่สวยงามและมีแต่นักท่องเที่ยวที่จะอยากเดินทางมาก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย บอกว่าเชียงรายสามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิลปะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนได้ตลอดทั้งปีในรอบ 12 เดือนโดยไม่ใช่เฉพาะฤดูท่องเที่ยว ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงได้พยายามส่งเสริมด้านศิลปะเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจุดกลางเมืองหรือดาวน์ทาวน์ที่ศูนย์ฯ ดังกล่าวที่จะได้เริ่มต้นทำเป็นกำแพงศิลปะหรือวออล์อาร์ตเพื่อให้ผู้ไปเยือนได้ประทับใจในความงามของศิลปะ โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศิลปินนำโดยอาจารย์เฉลิมชัยจากนั้นก็คงจะพัฒนาเมืองเชียงรายให้ก้าวสู่ความเป็นเมืองศิลปะอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนการการวาดภาพดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย

////

 3,092 total views,  2 views today