ตลาด”ล้านเมือง” แหล่งค้าขายในที่สุดในภาคเหนือเชื่อมลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 6สิงหาคม2561 นายสมบูรณ์ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ .เชียงราย เป็นประธาน พิธีเปิดตัวโครงการ ตลาด “ล้านเมือง”  โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้ .ราชบุรี (ศรีเมืองนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัทเจียงฮาย มาร์เก็ต จำกัด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) เชียงราย หลายสมัย และนายเฉลิมชัย สุภาวรรณ์ ผู้จัดการตลาดโชคเจริญพร .เชียงราย ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการตลาดล้านเมือง อย่างเป็นทางการ ที่ห้องประชุมโรงแรมเลอเมอริเดียน .เมือง .เชียงราย .เชียงราย โดยมี โดยก่อนการเปิด นายประจวบ ไชยสาล์น อดีตรองนายกรัฐมนตรีและนักเมืองชื่อดังได้กล่าวบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้านต่างๆ

จากนั้นได้เปิดแถลงข่าว โดยภายในงานมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมหลากหลาย เช่น นายวิศิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (..) .เชียงราย และอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย นายเรียบ นราดิศร อดีตผู้ว่าราชการ .ลำพูน นายมนัส โสกันธิกา อดีตรองผู้ว่าราชการ .เชียงราย นางสาวผกายมาศเวียร์รา ประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย  รวมทั้งมีผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงราย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจใน .เชียงราย รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 500 คน

โดยนายวิสาร กล่าวว่า ตลาดล้านเมือง ตั้งอยู่ใกล้กับสี่แยกแม่กรณ์ .เมืองเชียงราย บนเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ สาเหตุที่มีการจัดตลาดแห่งนี้เนื่องจากเห็นว่าจ.เชียงราย มีศักยภาพและมีสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ผลไม้ ฯลฯ ที่มีชื่อเสียง แต่ที่ผ่านมามักพบปัญหาเรื่องราคาและยังขาดโอกาสเรื่องอาหารปลอดภัยจึงได้เชิญผู้บริหารตลาดศรีเมือง .ราชบุรี และตลาดโชคเจริญพรที่เป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกเดิมเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นตลาดล้านเมืองดังกล่าว ลักษณะของตลาดแห่งใหม่นี้นอกจากจะเป็นตลาดค้าส่งผักและผลไม้แล้วยังมีโซนอาหารทะเลที่นำเข้าจาก .มะริด ประเทศเมียนมา อีกด้วยสำหรับตลาดนั้นจะมีการส่งเสริมส่งออกสินค้าไปทางเรือแม่น้ำโขงสู่ประเทศจีนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างไทย สปป.ลาว และเมียนมา

ด้านนายเฉลิมชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตลาดโชคเจริญพร ดำเนินมาแล้ว 13 ปีโดยเป็นแบบเช่าพื้นที่ที่กำลังจะหมดสัญญาและมีข้อจำกัดเรื่องเนื้อที่ จึงได้หันมาเปิดตัวร่วมกับตลาดแห่งใหม่ดังกล่าว ซึ่งตลาดล้านเมือง สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างทั้งศักยภาพของพื้นที่ ที่มีความกว้างขวาง ฯลฯ 

ทั้งนี้ นายนภินทร กล่าวว่า ตลาดศรีเมือง ที่ .ราชบุรี จะเป็นต้นแบบให้กับตลาดล้านเมืองเพราะเป็นศูนย์กระจายสินค้าอันดับ 2 ของประเทศไทยที่มีปริมาณผลผลิตหมุนเวียนกว่า 5,000-7,000 ตันต่อวันไปยังภาคใต้และตะวันตก ดังนั้นตลาดล้านเมืองก็จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรของภาคเหนือที่มีศักยภาพเท่าตลาดศรีเมืองต่อไป โดยเน้นจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะภาคเหนือมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 30 ล้านไร่ และ .เชียงราย ยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก อากาศและน้ำไปยัง สปป.ลาว ที่มีประชากรในแขวงติดกันประมาณ 1.5 ล้านคน และรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ที่มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน รวมถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่มีประชากรกว่า 47 ล้านคน จึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีปริมาณสินค้่าหมุนเวียนสู่ตลาดกว่า 10,000 ตันต่อวันด้วย

ตลาดล้านเมืองจะเป็นตลาดกลางที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าผัก ผลไม้ พืชไร่ อาหารทะเล และสินค้าทุกชิดที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวก โดยพันธมิตรทั้ง 3 ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาทในการดำเนินการเพื่อจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2562 แบ่งเป็นอาคารผักและผลไม้ประมาณ 50,000 ตารางเมตร อาคารค้าปลีกประมาณ 6,000 ตารางเมตร อาคารพาณิชย์และอาคารเอนกประสงค์ประมาณ 20,000 ตารางเมตร และลานค้าส่งสินค้าทะเล ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ตลาดเย็นไนท์มาร์เก็ตประมาณ 20,000 ตารางเมตร และที่จอดรถและถนนโครงการรวมประมาณ 140,000 ตารางเมตร

/////

 10,440 total views,  2 views today