ตลาดรัตนโกสินทร์ส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 4มิถุนายน 2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงานตลาดรัตนโกสินทร์วิถีไทย เพื่อส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทย รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมให้แก่จังหวัดเชียงราย  โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มิถุนายน 2561  ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย

 149 total views,  2 views today