ชื่นชมนักเรียนเทศบาล5เด่นห้าผลิตกระถางจากใบไม้

เมื่อวันที่5มิถุนายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า ซึ่งสังกัดสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จำนวน3 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงคำดู่ คำดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เด็กหญิงอาภิสรา ติอารีย์ และเด็กหญิงมนัสนันท์ วสุพลวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้นำกระถางจากใบไม้ รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มาจัดแสดง พร้อมสาธิตการทำกระถางจากใบไม้ให้กับชาวบ้านได้ชมอย่างละเอียด ภายในวัดเชียงยืน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน5

โดย เด็กหญิงคำดู่ คำดี ได้บอกถึงความเป็นมาว่า ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า ได้เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ร่วมกับเพื่อนคิดว่าจะสามารถประดิษฐ์สิ่งรักษ์สิ่งแวดล้อม และพบว่า ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ น่าจะสามารถนำใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการเผาที่สร้างปัญหาหมอกควัน การทำปุ๋ย จึงนำมาทดลองทำกระถางจากใบไม้ โดยได้รับคำแนะนำจากครูที่ปรึกษา

เริ่มจากการสำใบไม้มาป่นให้ละเอียด จากนั้นนำมาผสมกับกาวแป้งเปียก จากนั้นนำมาเข้าแม่พิมพ์ เพื่อทำเป็นกระถาง โดยคดต่อยอดอีกว่า กระถางควรมีรูปร่างที่น่าสนใจกว่าทรงปกติ จึงได้ทำรูปแบบทรงเรขาคณิต ทั้ง เหลี่ยม กลม สามเหลี่ยม จากนั้นก็นำไปพึ่งแดดจนแห้ง และนำมาใส่ต้นไม้ขนาดเล็ก ทั้งนี้กระถางจากใบไม้ สามารถรับน้ำได้ไม่มากนัก ซึ่งจุดนี้จะต่อยอดต่อไปในอนาคต ปัจจุบันก็นำไปปลูกต้นไม้ขนาดเล็กก่อนหรือต้นไม้สำหรับโชว์บนโต๊ะทำงาน หรือนำกระถางไปใส่ของใช้ต่าง ๆ ได้

เด็กหญิงคำดู่ คำดี ยังบอกอีกว่า รู้สึกภูมิใจที่สามารถประดิษฐ์สิ่งที่รักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา และในวันสิ่งแวดล้อมโลก ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก ๆ ไม่ควรที่จะทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อม/////

 

 

 12,092 total views,  2 views today