ฉีดวัคซีนโควิดฯ เข็มแรก

เชียงราย ฉีดวัคซีนโควิดฯ เข็มแรกแล้ว ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ชายแดน 7 อำเภอ 

วันที่ 5 เมษายน 2564   นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ เข้ารับการฉีดวัคซีน วันแรกจำนวนประมาณ 200 คน  ที่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 2 ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และจากพื้นที่ชายแดน คือโรงพยาบาล อ.เวียงแก่น โรงพยาบาล อ.แม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาล อ.เชียงของ จากนั้นจะมีการฉีดให้กับทางอำเภออื่นๆ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ของ ซิโนแวค จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข ในพื้นที่เสี่ยงจำนวน  7 อำเภอ ของ จ.เชียงราย

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์

และในระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.2564 ก็จะทำการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรในพื้นที่เสี่ยง 7 อำเภอดังกล่าวคือ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน อ.เชียงของ  อ.เวียงแก่น และ อ.เทิง รวมจำนวน 800 ราย และยังมีบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ที่อยู่ใน 8 อำเภออีกจำนวน 1,000 ราย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโรงพยาบาลและหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก จำนวน 200 ราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอีกจำนวน 500 ราย รวมทั้งหมด 2,500 ราย ก่อนให้ดูอาการและทำการฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 3-4 สัปดาห์ต่อไป

นายแพทย์วัชรพงษ์  กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องในบุคลากรด้านสาธารณสุขของ จ.เชียงราย ก่อน เพื่อให้แต่ละพื้นที่ ที่เข้าทำการฉีดวัคซีนและศึกษาดูงาน เพื่อนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากในเดือน มิ.ย.2564 จะมีการนำวัคซีนแอสตราเซเนกา ทำการฉีดรวมกันกว่า 250,000 โดสต่อไป 

“ทั้งนี้ได้แนะนำขั้นตอนการดำเนินการ 6 ขั้นตอนพื้นฐานตั้งแต่การลงทะเบียน ตรวจประวัติ สุขภาพ ฯลฯ จนถึงขั้นการฉีดวัคซีนและรอดูอาการเป็นเวลา 30 นาที” นายแพทย์วัชรพงษ์  กล่าว.

พื้นที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์