เตรียมการป้องกันเข้มข้โควิด19ตามไทม์ไลน์

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการประสานจาก ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงราย เรื่องมีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 66 จ.นครปฐม ซึ่งได้เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงราย ระหว่าง 28-30 ธ.ค.63 โดยพบว่ามีวัดหลายแห่งที่เดินทางไป จึงได้มอบหมายให้ นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางวรนุช ไพรหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นายมนู สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลนครเชียงราย 

ดำเนินการแจ้งทางวัดตามที่มีการระบุ ประกอบด้วยวัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น และวัดห้วยปลากั้ง เพื่อมีการเฝ้าระวังและเตรียมทำความสะอาดทุกจุดของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ทุกวัดแจ้งว่า ทุกวันจะมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วทั้งเช้า กลางวันและเย็น ซึ่งเมื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเฝ้าระวังและทำความสะอาดมากขึ้น