เทศบาลนครเชียงราย จัดสภากาแฟกลางสวนดอกไม้งาม

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดสภากาแฟ ภายในสวนตุงและโคมนครเชียงราย สถานที่เดียวกับการจัดงาน เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงรายที่ดำเนินการจัดสภากาแฟ ในการพูดคุยกันนอกรอบของทุกส่วนราชการ และภาคเอกชน ก่อนที่จะนำเรื่องที่หารือกันเข้าที่ประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป และขอบคุณเทศบาลฯ ที่ได้จัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาว ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ พร้อมทั้งยังมีมาตรการป้องกันโควิด19 ได้อย่างดี