สีสันดอยตุง เที่ยวเชียงรายปลอดภัย

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ลานห่มหนาว สวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง  (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานเชียงราย และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และเพื่อเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชาวชาติพันธุ์ที่ได้อาศัยในชุมชนดอยตุงด้วย โดยในพิธีเปิด ได้มีการแสดงของชาวชาติพันธุ์ ให้พิธีเปิดคึกคักยิ่งขึ้นไป ภายในงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงได้มีร้านค้าของชาวบ้านในพื้นที่ได้มาตั้งร้านขายของทั้งของกินและของที่ระลึกมากมาย ตลอดจนการแสดงวัฒนธรรมประเพณี 6 ชนเผ่า ผ่านกิจกรรมร้านค้าชนเผ่า

ซึ่งถึงแม้จังหวัดเชียงราย จะมีข่าวของการแพร่ระบาดของโควิด ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังเชื่อมั่นและได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังดอยตุงและได้จับจ่ายใช้สอยให้เกิดรายได้  แก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยการจัดงานทั้งหมดได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่ทางเข้างาน  และยังมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการในทุกพื้นที่  หม่อมหลวงดิศปนัดดา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ  โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว การจัดงานสีสันแห่งดอยตุงครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้กำลังใจคนไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชน ปีนี้งานจัดขึ้นภายในใต้แนวคิดบ้านแห่งความรัก ดอยตุงเปรียบเสมือนบ้านที่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความรักความเอาใจใส่ จึงมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน

หม่อมหลวงดิศปนัดดากล่าวว่า ทั้งนี้ภายในงานยังมีการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 เชิงรุก ด้วยการดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ให้บริการ รวมถึงจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 3 ชั่วโมง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ทุกสถานที่และทุกวัน จึงมั่นใจว่าด้านการท่องเที่ยวว โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ไปจนถึง 31 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-18.00 น. ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์.