รถชีวนิรภัยพระราชทานตรวจโควิด

“เชียงราย”นำรถชีวนิรภัยพระราชทานตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงชายแดนแม่สายทั้งชาวบ้าน-แรงงานต่างด้าว-จนท.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสาพระราชทาน การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ที่หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง นำหน่วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตลอดจน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกทั้งในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับ จังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก พร้อมทั้งฝึกซ้อมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเถอใกล้เคียง แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดทั้งบุคลากร จิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจสกัด คัดกรอง ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

(ใส่โค้ด SPRLW35 เหลือ 25.-) หน้ากากผ้าปิดจมูก 3 ชั้น มีสายคล้องคอปรับได้ซักได้ PEGAN PROTECTIVE MASK

นายประจญ กล่าวว่าแม้ว่าสถานการณ์ใน จ.ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตรงกันข้าม อ.แม่สาย มีการใช้มาตรการป้องกันอย่างแข็งขัน และไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด แต่ฝั่งไทยเราก็ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน โดยไม่ได้หมายถึงว่าจะมีการแพร่ระบาดจากฝังประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น

วันเดียวกันผู้ว่าฯเชียงราย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ณ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย ที่เปิดให้มีการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-พม่า ผ่านชายแดนเชียงราย-ท่าขี้เหล็ก เพียงจุดเดียว ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ขณะที่ตามแนวชายแดนทางเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองก็วางกำลังและอุปกรณ์ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวดด้วย ล่าสุดพบว่ามีคนไทยที่ตกค้างในประเทศเมียนมาได้เดินทางกลับเข้ามาตามช่องทางปกติจำนวน 15 คน ซึ่งทาง จ.เชียงราย ได้ส่งตัวไปยังสถานกักดูอาการที่โรงแรมในเขต อ.เมืองเชียงราย ต่อไปแล้ว.

 16,037 total views,  2 views today