ปลูกต้นไม้ คืนธรรมชาติให้ริมแม่น้ำกก

“รองปรีชา” ร่วม ปลูกต้นไม้ คืนธรรมชาติให้ริมแม่น้ำกก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

วันที่ 4 มิถุนายน2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายประหยัด อินไชย สมาชิกสมสภาเทศบาลนครเชียงราย นายณัฐกิติ์ คำแก้ว สมาชิกสมาเทศบาลนครเชียงราย นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน ”วันสิ่งแวดล้อมโลก”  ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ริมตลิ่ง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การนำของ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงราย มาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า มีการปลูกต้นไม้ในหลายจุด การพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้จะทำต่อไป เพื่อให้ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการหยุดการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย