สร้างกำลังใจผู้สูงอายุมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรในโรงเรียน

เมื่อวันที่28มีนาคม2561ที่ผ่านมา นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง รุ่นที่ 2  จัดขึ้นที่หอประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย นายสมควร นัยติ๊บ นายก อบต. ป่าซาง นำนักเรียนผู้สูงอายุรับเกียรติบัตร ซึ่งในรุ่นที่2มีนักเรียนผู้สูงอายุ58คน ที่จบหลักสูตร ซึ่งสร้างความดีใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุทุกคน เพราะมีความตั้งใจในเรียนอย่างมาก และยังมีลูกหลาน ญาติพี่น้อง เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วย

นายสมควร นัยติ๊บ นายก อบต. ป่าซาง กล่าวว่า กิจกรรมการเรียน การสอนโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น ตั้งแต่ปี พ.. 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี มีนักเรียนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 263 คน หลักสูตรการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนประกอบด้วย วิชาพระพุทธศาสนา วิชาสุขศึกษา พลศึกษา วิชาสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาเลือกเสรี  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เห็นคุณค่าของการศึกษา ให้สมดังคำที่ว่าสูงวัยงามสง่า คู่ภูมิปัญญา และ ภูมิธรรม

สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นพร้อมกัน มีทั้ง พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง พิธีมอบเกียรติบัตรธนาคารความดีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง การแสดงของนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง การถวายผ้าป่าขยะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

////

 5,353 total views,  2 views today