ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย นายสมชัย กมลเทพเทวิน กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามคำสั่งผู้อำนวยประจำเทศบาลนครเชียงรายที่ 1/2564

โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์