รับสมัครเลือกตั้ง สท. และ นายกเทศมนตรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564

ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงรายจัดให้มีการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย