มฟล.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ หารือนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

มฟล. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI2018 หารือเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร อาหารเสริม และอาหารเพื่อสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ the 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018) ในหัวข้อ ‘Food and Agriculture: Innovation and Sustainability’ อาหารและการเกษตร: นวัตกรรมและความยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

โดยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการจากทั่วโลกกว่า 200 คน ได้มีมีโอกาสหารือเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร อาหารเสริม และอาหารเพื่อสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนของอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่ประชุมได้จัดให้มีการบรรยายโดยวิทยากรคนสำคัญในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย เกี่ยวกับนวัตกรรมและความยั่งยืนของอาหารและการเกษตรในระดับโลก ผู้บรรยายคนสำคัญ ได้แก่ Director of the Institute for Cardiovascular and Metabolic Research at the University of Reading, England, Prof. Dr. Julie A. Lovegrove; Professor of the Department of Food Science at Rutgers University, Canada, Prof. Dr. Qingrong Huang; Professor of Food Science and Technology at Universita’ degli Studi di Milano, Italy, Prof. Dr. Luciano Piergiovanni; and Professor of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kasetsart University, Thailand, Prof. Dr. Jingtair Siriphanich. นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานปากเปล่าจำนวน 46 รายการ โปสเตอร์อีก 92 ฉบับ

มฟล.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมนี้ยังช่วยให้นักวิชาการและมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายและการพัฒนาความร่วมมือในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์และการแบ่งปันความรู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อไปรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ กล่าว  

 1,919 total views,  4 views today