เดิน-วิ่ง รำลึกประวัติศาสตร์การสร้างถนนสายเทิง-ภูชี้ฟ้า

จัดเดินวิ่ง รำลึกประวัติศาสตร์การสร้างถนนสายเทิงภูชี้ฟ้า ประสบความสำเร็จ พร้อมจัดให้ดีมากขึ้นในปีต่อไป นักวิ่งร่วมกิจกรรมนับพันคน

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม2561  นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง ฮักตับเต่า มินิมาราธอน ครั้งที่1 ที่ โรงเรียนบ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่อำเภอเทิง จัดงานโครงการสร้างสุขภาพบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ฮักตับเต่า เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมทหารกล้าที่สละชีพในสมัยสงครามคอมมิวนิสต์ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนชาวอำเภอเทิง โดยได้รับความสนใจจากคนรักสุขภาพทั่วสารทิศมาสมัครร่วมกิจกรรม จำนวน 1,007 คน การแข่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะคือ 3 กม. 6 กม. และ 10 กม. โดยเริ่มสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่สนามโรงเรียนบ้านปางค่า

โดยผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง บอกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นใช้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และเพื่อจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพตำบลตับเต่า โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้ง อบต.ตับเต่า กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 3215 กองร้อยทหารพรานที่ 3102 รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ซึ่งนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วผู้ที่มาร่วมงานยังได้ร่วมชมนิทรรศการถนนสายประวัติศาสาตร์ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 9 ที่มีพระคุณต่อประชาชนชาวตำบลตับเต่าอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกด้วย

ถนนทางหลวงชนบทสาย 1155 นี้ เป็นถนนที่ใช้สัญจรจาก อ.เทิง ไปภูชี้ฟ้า หรือแยกไป อ.เวียงแก่น เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ..2518 โดยก่อนหน้าที่จะมีการสร้างถนนได้มีกลุ่มคอมมิวนิสต์มาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเขา บริเวณบ้านเซ้งเม้งในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ใกล้กับภูชี้ฟ้า เมื่อมีโครงการก่อสร้างถนนเข้ามาฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่หวั่นว่าจะมีการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ก็เริ่มแสดงการต่อต้าน เกิดการสู้รบกันระหว่างทหารรัฐบาล และฝ่ายคอมมิวนิสต์ เกิดการสูญเสียกันทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ายคอมมิวนิสต์ และชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ รวมประมาณกว่า 300 คน จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อ ปี 2525 กลุ่มผู้ก่อการร้ายจึงได้ประกาศวางอาวุธสงบศึก และทางฝ่ายทหารจึงขอพระราชกรุณาให้ในหลวง ร.9 ประทับฝ่าพระบาทลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ ณ ดอยพญาพิภักดิ์ (ปัจจุบันเป็น อ.ขุนตาล จ.เชียงราย) และพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ก็ได้สงบสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

//////

 2,963 total views,  2 views today