สรุปรับสมัคร นายก อบจ. และ สจ. วันที่สอง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.เชียงราย สรุปการรับสมัคร ส.อบจ.เชียงราย และนายก อบจ.เชียงราย วันที่ 2 ของการสมัคร มีผู้สมัครเพิ่มเติมหลายเขตเลือกตั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติได้ทำการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม 7 เขตเลือกตั้ง

ประกอบด้วย 1.อำเภอดอยหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน2.อำเภอแม่ลาว เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน3.อำเภอเวียงแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน4.อำเภอป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน5.อำเภอแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน6.อำเภอแม่สรวย เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน7.อำเภอแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 1 คน

หม้อทอดไร้น้ำมันดิจิตอล ขนาด 3ลิตร รุ่น MV-1000 รับประกัน 3 ปี

รวมผู้สมัคร ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายก อบจ.เชียงราย จำนวน 3 คน รวมผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงราย จำนวน 144 คน

โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ

 17,278 total views,  2 views today