ประกาศ..แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย

ประกาศ สนง.กกต.จว.เชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด 

หากพรรคการเมืองหรือประชาชนจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอนแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอความเห็น ไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงรายภายในสิบวัน นับแต่วันประกาศ (ตั้งแต่ 4 .. ถึง 13 ..2561) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5317 7362 – 4 ต่อ 18-20 หรือทางอีเมลสำนักงานฯ chiangrai@ect.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13,858 total views,  4 views today