ป้องกันอุบัติเหตุตลอดทั้งปี

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีและการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของจังหวัดเชียงราย ณ  ห้องประชุมธรรมลังกา  ชั้น  3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

 5,977 total views,  2 views today