มฟล.ต้อนรับคณะผู้แทน

มฟล.ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำโดย Ms. Deb MAK, Assistant to Cultural Attaché และนางสาวกุลกิจ ชัยอำนวย ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว มฟล.ได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้งหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสองสถาบันด้วย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ถูกสุดในรอบปี วันเดียวเท่านั้น 11.11

บทบาทของ มฟล.ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีภารกิจในการจัดทำโครงการวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากมาย อาทิ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านการค้าชายแดน การดูแลสุขภาพข้ามพรมแดน การจัดการของเสียในแม่น้ำโขง การศึกษาผลกระทบแรงงานข้ามชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ โดยระหว่างการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยข้างต้น ผู้แทนคณะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้ซักถามข้อมูลจากคณาจารย์ผู้ดำเนินโครงการวิจัยอย่างสนใจ  

Champion-Adidas Revolution Mini Bag กระเป๋า สะพายข้าง คอนเวิร์ส แท้ รุ่นฮิต

 10,531 total views,  2 views today