ศูนย์พักคอยของคณะสงฆ์ ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี

ศูนย์พักคอยของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เกิดขึ้นแล้ว ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

2สิงหาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ทางการแพทย์คาดว่าจะมีชาวเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และจะกลับมารักษาในภูมิลำเนาประมาณ 2,000 คน ดังนั้นทางจังหวัดจึงต้องจัดหาสถานที่รองรับโดยกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบันมีอยู่แล้วหลายจุด เช่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงแรมใน อ.แม่สาย ซึ่งแต่ละแห่งมีความมั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทย เพราะแต่ละพื้นที่คนนอกเข้าออกไม่ได้และคนที่จะเข้าไปต้องสวมใส่ชุดพีพีอีรวมทั้งมีระบบฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวด

ดังนั้นตนจึงได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่ประชาชนว่ามีความปลอดภัยและขอให้มั่นใจ และขอให้เห็นใจผู้ที่กลับมาว่าล้วนเป็นลูกหลานของพวกเรา ซึ่งหากคิดกลับกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าซักวันเราจะไม่ประสบเหตุเหมือนหรือหากเป็นญาติมิตรเราจะทำอย่างไร

ด้านพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าคณะสงฆ์ จ.เชียงราย ได้มีประกาศให้พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตั้งอยู่ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว ให้เป็นศูนย์พักพิงคนลำบากจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้รับบริจาคเตียงกระดาษและได้ให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเพื่อรองรับแล้ว โดยมี พระครูสังฆรักษ์เรวัตร เรวโต พระผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะ จ.เชียงราย ให้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ควบคุมดูแลและบริหารจัดการ เบื้องต้นภายใต้การสั่งการของคณะอนุกรรมการบริหารฯ มีท่านเจ้าคุณ พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะ จ.เชียงราย เป็นประธาน โดยกำหนดเกณฑ์รับผู้เข้าศูนย์พักคอยต้องไม่ใช่ผู้ป่วยและไม่แสดงอาการหรือผู้ที่รักษาจนหายแล้ว และปฏิบัติตามระเบียบอื่นๆ โดยทางศูนย์มีบริการที่พัก น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เข้าพักแล้ว.