ถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

เมื่อวันที่2สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะศรัทธาวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมปล่อยขบวนและชมขบวนเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่26กรกฎาคม2561  พร้อมนำเทียนจัดถวายตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงราย รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมเชียงราย

ภายหลังจากได้มีการปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาแล้ว ในช่วงบ่าย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ได้ร่วมกันนำต้นเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อาทิเช่น วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดห้วยปลากั้ง วัดฝั่งหมิ่น วัดเม็งรายมหาราช เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป และเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชน ประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 7,301 total views,  2 views today