เปิดบ้านสานปัญญาโรงเรียนบ้านป่าสักไก่

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดบ้านสานปัญญาโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สร้างความภูมินักเรียน 200 ชีวิต

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1เป็นประธานเปิดบ้านสานปัญญา ประจำปีการศึกษา 2563ของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนสู่สังคมภายนอกได้รับรู้สู่สังคมภายนอกได้รับรู้  สร้างให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเกิดการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีมที่สำคัญทำให้นักเรียนกว่า 200 คนให้มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อีกทั้งยังเกิดบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อีกทางด้วย

สำหรับงานเปิดบ้านในปีนี้นายสุกิจ พินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ คณะครูและนักเรียน ได้นำเอาผลงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามาจัดแสดง เช่น การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง ตลาดนัดของนักเรียน มาจัดแสดงโดยมีผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนอื่นๆ และประชาชนภายในตำบลบ้านดู่ ต่างให้ความสนใจมาให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์