ราชภัฏเชียงรายถวายพระพรฯสมเด็จพระเทพฯ

ราชภัฏเชียงรายถวายพระพรฯสมเด็จพระเทพฯ

น้อมฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ มร.ชร. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการฯ อพ.สธ. เชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและชมนิทรรศการ

เมื่อวันที่2เมษายน2561 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันนี้ 2 เมษายน ที่ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้าน นายภูริพัฒน์ แก้วศรี ผอ.หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 กล่าวว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ หอปรัชญาฯ ได้ร่วมกับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะครุศาสตร์ จัดนิทรรศการ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 . เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งได้แสดงผลงานการวิจัย และการรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนเครือข่ายอีกด้วย

/////

 7,364 total views,  2 views today