ช่วยกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและกำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอย ที่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นการระงับยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดประมาณ 30 คน

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอย ในโรงเรียนเทศบาล วัด ชุมชน ตลาด และ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 ซึ่งการดำเนินการรวมเป็นครั้งที่ 9

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์