จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมกำจัดวัชพืชและพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 1 พันคน ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยการกำจัดวัชพืชและพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำ คู คลอง ริมแม่น้ำกก ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

 

เมื่อวันที่1  ธันวาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำกล่าวปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจและแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ กำจัดวัชพืช พัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำ คู คลอง ริมฝั่งแม่น้ำกกศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น

ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และยังเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  “เราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งมั่นให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ  คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

 

 

 

///////////////////

 4,943 total views,  4 views today