เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021

“เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021” จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

1 พฤศจิกายน 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ภาคเหนือ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืนเชียงราย 2564  ที่บ้านสิงหไคล มูลนิธิมชนะภัย ถนนสิงหไคล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยกิจกรรมมีการเปิดตัว “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021” ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย.นี้

สำหรับเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 กำหนดให้จัดในหลายสถานที่และหลายกิจกรรม เช่น นิทรรศการนำเสนอผลงาน งานสร้างสรรค์ โดย 3 กลุ่มคือกลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักออกแบบ ศิลปิน นักสร้างสรรค์ กลุ่มองค์กรหน่วยงาน กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ Workshop กิจกรรมสร้างสรรค์การตลาดที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบ และกิจกรรมดนตรีและการแสดงบนเวที กิจกรรม Tea and Coffe for future Living โดยสถาบันชาและกาแฟแห่ง มฟล.และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมทั้งภาคเอกชนและเครือข่าย ฯลฯ

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว เปิดกิจกรรม โดยแจ้งว่าจังหวัดเชียงราย มีนโยบายเร่งด่วนของ จ.เชียงราย คือการเปิดการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีแนวคิดคือ “ความสมดุลของธรรมชาติและวัฒนธรรม” ซึ่งตรงกับนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดพอดีโดยจะนำร่องเปิดจังหวัด วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปเมื่อระบบวัคซีนได้ผลเต็มที่ สำหรับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่คือ อบจ.เชียงราย และ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เช่น มฟล.ฯลฯ จึงทำให้เกิดการบูรณาการกันครั้งใหญ่ 

ขณะเดียวกัน จ.เชียงราย ได้รับการเสนอให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักเชียงรายมากขึ้น ดังนั้นจึงจะมีการนำการออกแบบไปยังงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดเมืองดังกล่าวซึ่งผู้ไปเยือนจะได้เห็นถึงความแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอน เช่น งานมหกรรมดอกไม้ก็จะไม่จัดกระจุกเพียงจุดเดียวแต่จะกระจายไปยัง 4 มุมเมือง การออกแบบอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ต่าง ฯลฯ โดยตั้งใจจะเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างประทับใจหลังจากต้องประสบเหตุจากไวรัสโควิด-19 มาถึง 3 ปี

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า แนวคิดสำคัญในการจัดกิจกรรมคือความสมดุลของธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งสถานที่ที่จะจัดให้สำเร็จมีเพียงแห่งเดียวคือ จ.เชียงราย โดยเฉพาะเมื่อ จ.เชียงราย ได้รับเลือกให้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของเทศกาลคือการพยายามให้เชียงรายเข้าไปอยู่ในปฏิทินของ World Design Week ให้ได้ภายใน 3 ปีนี้ ซึ่งกิจกรรมจึงจะส่งเสริมสนับสนุนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯลฯ รวมทั้งขยายไปยังภาคอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า ประเทศไทยมี 4 จังหวัดที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ สำหรับ จ.เชียงราย ได้รับการส่งเข้ารับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ไปยังยูเนสโกในฐานะเมืองออกแบบหรือดีไซน์ซิตี้ ผลปรากฎว่า จ.เชียงราย ได้รับเลือกโดยยูเนสโกโดยอีก 1 จังหวัดที่ได้รับเลือกคือ จ.เพชรบุรี แสดงว่าเชียงรายเป็นเมืองที่เหมาะกับการออกแบบ มีศิลปะวัฒนธรรม มีความงดงามโดยเฉพาะผู้คนที่มีอัธยาศรัยดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีงานกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นมารองรับมากมาย ทำให้เดือน ธ.ค.2564 ที่จะมีการเปิดการท่องเที่ยว จ.เชียงราย อีกครั้งนั้นทาง จ.เชียงราย ก็จะเปิดด้วย Design Week ด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคืองานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนที่จะจัดตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป งานมหัศจรรย์เชียงราย ประกอบด้วย Flower & Art Festival 2021 ฯลฯ

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการเตรียมความสะอาดของเมือง ความปลอดภัยของเมือง การสร้างความเข้าใจแก่ทุกสถานประกอบการเพื่อให้บริการผู้มาเยือนให้ได้รับความประทับใจ ที่สำคัญคือการสร้างเมืองให้มีความสุขเพื่อให้อยากกลับไปเยือนอีกครั้ง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็มีการเตรียมความพร้อม เช่น สวนตุงและโคมนครเชียงรายเพื่อจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2564-9 ม.ค.2565 

///