ตื่นตา..ทึ่งละคร“พญามังรายหลวง” ยิ่งกว่าละครอาชีพ ฉลอง755ปีชร.- 45 ม.ราชภัฏเชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) วันที่ 31 สิงหาคม (61) เวลา 18.40 . มร.ชร.จัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติพญามังรายหลวง  ในรอบสื่อมวลชน (ละครมีการแสดงให้ชมฟรีในวันที่ 31 ..-2 .. (61) เวลา 18.00-20.00 . )  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติปฐมกษัตราธิราชพระองค์แรกแห่งแผ่นดินล้านนาที่ทรงสร้างและปกครองเมืองเชียงราย  รวมทั้งการฉลองครบรอบ 755 ปี ของ จ.เชียงราย  และ 45 ปี ของ มร.ชร. โดยมีกองพัฒนานักศึกษาและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มร.ชร. รวมทั้งสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการรวมทั้งคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นประธาน โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้   ก่อนละครจะเริ่มต้นมี อาจารย์จากโปรแกรมภาษาไทย จีน และภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นล่ามแปล 3 ภาษาด้วย เนื่องจากมีผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สร้างความฮือฮา ตื่นเต้นประทับใจในฉาก แสง สี เสียง ที่อลังการ งานสร้างมาก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของ จ.เชียงราย ที่มีสถานที่แสดง ในหอประชุมอเนกประสงค์ ที่โอ่อ่า กว้างขวางที่สุดในจังหวัด ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้เต็มที่มากกว่า 4,500 คน 

การแสดงครั้งนี้เป็นละครพูด ที่เป็นสำเนียง พื้นถิ่น ที่เป็นโคลง กลอน และดนตรีแบบล้านนา ฟังแล้วมีอรรถรสด้านภาษายิ่งและกลิ่นอายล้านนามาก  แต่ละฉากเต็มไปด้วยความน่าสนใจ และตื่นเต้นชวนติดตาม ประกอบกับแสง เสียง ที่สมบูรณ์แบบ โดยฉากต่างๆจะอยู่ตามจุดต่างๆในหอประชุม ทั้งบนและล่าง โดยผู้ชมต้องกวาดสายตาชมฉากต่างๆรอบๆหอประชุม โดยไม่จำกัดเฉพาะเวทีเพียงอย่างเดียว ละครครั้งนี้ใช้ผู้แสดงเป็นนักศึกษา มร.ชร. ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทุกคณะ 14 คณะ/สำนัก/วิทยาลัย บุคลิกดีทุกๆคน จำนวนร่วม 300 คนที่ตั้งใจการแสดงมาก

ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. กล่าวขอบคุณ , ผศ.สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์  ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. , .กิตติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ราชบัณฑิตและในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสภามร.ชร. , .ศุภชัย  สิทธิเลิศ  อดีตรองผอ.การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, และ พล..หญิง สาวิกา  ชื่นคงชู อดีตเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบกและปัจจุบันที่ปรึกษาเลขานุการกองทัพบก นายขวัญชัย พิพัฒน์พงษ์ ผู้ทำดรตรีประกอบเรื่อง   ร้านฟ้อนโปรดักชั่น    ผศ.ดร.สมหวัง  อินทร์ไชย  ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  และชุดการแต่งกายของผู้แสดงด้วยเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของคนชั้นสูงในยุคล้านนานในอดีต โดยฝีมือของ อ.โกมล พานิชพันธ์ ผอ.การพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ จ.แพร่  รวมทั้งผู้อุปถัมภ์ด้านค่าใช้จ่ายจากจังหวัดเชียงราย  อบจ. เชียงราย, .สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เชียงราย,  โตโยต้า เชียงราย, .สายการบิน Thai Lion Air, โรบินสัน เชียงราย, .นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน), หจก.หลินการค้า และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย รวมทั้งคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องจนทำให้งานครั้งนี้สำเร็จด้วยดีและประทับใจชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงทั้ง พะเยาและเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มีผู้ชมจากต่างจังหวัดที่เป็นนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเดินทางมาเชียงรายเพื่อชมละครเรื่องนี้โดยเฉพาะ ผู้ชมหลายราย เดินทางโดยเครื่องบินจาก กทม.มาตอนเช้าและบินกลับในวันเดียวกันก็มีเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรไปชม

. กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรม ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้กำกับฝ่ายศิลป์ ละครพญามังรายหลวง  กล่าวว่า เป็นบทประพันธ์ ของ อ.สมภพ จันทรประภา เมื่อปี 2511-12  เนื่องจากเป็นละครที่ยาว มีเพลง ที่ผู้แสดงต้องร้องกว่า ๕๐ เพลง และเป็นเพลงสำเนียงมอญกับสำเนียงลาว ซึ่งค่อนข้างยากสำหรับคนไม่เคยฝึกหัดมาก่อน คณะผู้จัดทำจึงตัดสินใจปรับให้เป็น ละครพูดคำกลอน และแสดง ท่าทางประกอบบท พอให้เห็นรสชาติของแนวดึกดำบรรพ์ หอประชุมที่แสดงมีขนาดกว้างใหญ่มาก จึงใช้ ระบบกระจายฉากออกไปจัดวางตามพื้นที่ส่วนต่างๆ ไม่ต้องเสียเวลา เปลี่ยนฉาก แต่สื่อความหมายชัดเจน

เครื่องแต่งกายกำหนดให้เป็นรูปแบบอิงประวัติศาสตร์ แต่รัดรูปให้ดูงามกระชับเพื่อให้ผู้แสดงดูสะโอดสะอง เคลื่อนไหวได้อย่างทะมัดทะแมง ด้านดนตรีนั้นใช้วงและเพลงพื้นบ้านล้านนา ทั้งของเดิมและแต่งใหม่อีก ทั้งเพิ่มกะโลงสรรเสริญพญามังรายหลวง อันเป็นฉันทลักษณ์ล้านนา บรรยากาศจะอบอวลด้วยกลิ่นอายล้านนา.. การประสานงานต่างๆในการแสดงละครเรื่องนี้เป็นเวลานานกว่า 6  เดือน มีผู้ ร่วมงานและผู้แสดงกว่า ๓๐๐ คน นับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ต้องมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ต้องมีความรู้ ทั้งทางศาสตร์และศิลป์ และมีสามัคคีธรรมที่ประกอบด้วยกันเป็นละครเรื่องพญามังรายหลวง            ขอขอบพระคุณเดชานุภาพแห่งพญามังรายหลวงจงดลบันดาลให้การแสดงละครเทิดพระเกียรติแต่พระองค์ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาในครั้งนี้ จงสำเร็จเป็นมหามงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเหล่า ข้าพระพุทธเจ้าที่ร่วมใจกันจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยเทอญ. กิตติคุณ ดร.สุรพล กล่าวในบางตอนในสูจิบัตร

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการสอบถามผู้ชมทั่วไป พบว่าต่างก็ชื่นชมและตื่นตาในความสามารถของนักแสดง รวมทั้ง ฉาก แสงเสียง อลังการมาก ทึ่งในสามารถแสดงในระดับชาติรับแขกบ้านแขกเมืองได้ ยิ่งกว่าละครอาชีพที่เคยเห็นมา หากสามารถนำไปงานแสดงความยินดีกับงานที่รัฐบาลจะจัดขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ 13 หมูป่าออกจากถ้ำที่เคยเป็นข่าวที่เชียงายได้จะดีมากหากเห็นว่าเหมาะสม

 

สุรพล  เวียงนนท์  เชียงราย  ข่าว /ภาพ

 4,862 total views,  2 views today