เทวาภิเษก พระวิษณุกรรม  ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เมื่อวันที่1สิงหาคม2561 ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เลขที่ 1046 ถนนสนามบิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วิทยาลัยฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีเทวาภิเษก พระวิษณุกรรม  ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดย นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายวิชา กันทาสุวรรณ ประธานชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ นำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครบครัน เริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการบูชาพระรัตนตรัยและเจิมเทียนชัยโดยพระราชสิทธินายก รองเจ้าคณะ จ.เชียงราย และเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล ก่อนที่ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จะจุดเทียนมงคล เทียนวิปัสสี เทียนนวหรคุณ เทียนบาตรน้ำมนต์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และดับเทียนชัยโดยพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะ จ.เชียงราย และรองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ตามลำดับ 

สำหรับวัตถุประสงค์ในพิธีนั้นนอกจากจะเพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 80 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายแล้ว ยังเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนใหักับวิทยาลัย โดยในพิธีดังกล่าวมีการมุ่งเสริมสร้างบารมีให้กับรูปหล่อพระวิษณุกรรมและเหรียญพระวิษณุกรรมครบรอบ 80 ปีในรูปแบบต่างๆ ได้แก่รูปพระวิษณุกรรมขนาด 12 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีเหรียญเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เสื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง เนื้อเงินลงยา เนื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง เนื้อตะกั่ว เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หรือชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยดังกล่าวโทรศัพท์ 091-8593254  และรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันที่ 2 ..นี้เป็นต้นไป.

 46,929 total views,  2 views today