รับมอบชุดเครื่องนอนใช้ใน รพ.สนาม

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สสจ.เชียงราย รับมอบชุดเครื่องนอนจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส ใช้ใน รพ.สนาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร) เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ทพ.ฉลองชัย  สกลวสันต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รับมอบชุดเครื่องนอน จำนวน 250 ชุด จากจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส เพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วยโควิด19 ต่อไป หากผู้ป่วยมีจำนวนมาก และเกินการรองรับในโรงพยาบาล

ซึ่ง เทศบาลนครเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส ที่ได้สนับสนุนที่นอนมายังโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงราย

///