เวียนเทียนคืนวันพระใหญ่ มาฆบูชา

วันที่1มีนาคม2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงชั้นตรี อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินมา ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา และร่วมกันฟังธรรมเทศนาในคืนวันมาฆบูชากันเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน จากการสังเกตพบปีนี้มีประชาชนทั้งกลุ่มวัยรุ่น และครอบครัว ให้ความสำคัญกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนามากขึ้น โดยปีนี้พระสงฆ์ได้เน้นสอนให้รู้ถึงความหมายของวันสำคัญทางศาสนา และสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จักปฎิบัติดี แต่ต้องมีสติอยู่กับตัวเองเสมอว่าจะต้องทำอย่างไร ไม่ควรคิดว่าจะมุ่งทำแต่ความดีแต่ยังขาดสติ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ความดีที่ทำนั้นไม่ถือว่าดีแบบบริสุทธิ์

สำหรับการเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท อิติปิโส ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

/////

 2,946 total views,  2 views today