เฝ้าระวังไฟป่าข้ามจังหวัดกำชับใช้กฎหมายเข้มงวด

เมื่อวันที่23มีนาคม2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจาเกิดไฟป่าและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันไฟป่าและหมอกควันช่วง 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 12 .. ถึง 12 เม.. 61 ตามมาตรการและประกาศจังหวัดเชียงราย และมอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการโดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอมแม่สรวย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาป้องกันไฟป่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับมอบแนวทาง

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้กล่าวชื่นชมการบูรณาการร่วมทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่ช่วยกันสอดส่องเข้มงวดจนสามารถไม่ให้เกิดจุดความร้อนในพื้นที่และไม่ให้มีการเผาทุกชนิดโดยขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดต่อไปพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวยซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านอายีโกะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับเทือกเขาเขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย และ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นลักษณะเขาและทำไร่เลื่อนรอย ทำการเกษตรตามฤดูกาลและพืชใช้น้ำน้อยและพืชเศรษฐกิจในพื้นถิ่นและต้องแผ้วถางป่าทำการเกษตรเป็นประจำทุกปีจึงได้มีการขอความร่วมมือทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงผลกระทบเกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควัน

////

 1,814 total views,  2 views today